Elementy specjalne

(zatarte na gładko)

Na życzenie klienta możemy stronę przeciwną do strony licowej zatrzeć na gładko oraz sfazować krawędzie.

Zatarcie może obejmować pewien zakres lub maksymalną możliwą powierzchnię ścianki (oferowane na zapytanie).

Przykład: Ściana oporowa widoczna z obu stron.
Uwaga:

Elementy te są ręcznie zatarte na gładko, NIE jest to powierzchnia identyczna jak po stronie licowej!

Należy zwrócić uwagę na przegrubienie w dolnym obszarze ściany oporowej od wysokości 180 cm! Gdy zabudowane zostaną obok siebie elementy zatarte na gładko różnych wysokości to może powstać uskok pomiędzy elementami (różne wyskości przegrubienia elementów).

 

Handgegl
Handgegl
Handgegl
aufgestellte Winkelst

Kotwy transportowe - niezbędne przy elementach zatartych na gładko

W miejsce standardowo wbudowanych szlufek czy też uszu, w elementach zatartych na gładko, wbudowane są dwie tuleje gwintowane, przy pomocy których można ustawić element.

W elementach o wysokości od 180 cm wzwyż wbudowane są głowice kulowe. Otwory po kotwach transportowych zaleca się zamknąć na budowie.

 Dokładne informacje na temat stosowanych tulei gwintowanych i głowic kulowych są udzielane na zapytanie.

 

Anker-,Hebeschlaufe

Pętle transportowe

Aby przetransportować elementy niezbędne jest zastosowanie na budowie pętel transportowych z gwintem pasujących do tulei gwintowanych zastosowanych w elemencie.

Pętle te można nabyć za dodatkową opłatą.

 

Uchwyty transportowe do głowic kulowych

Do transportu elementów w których zastosowano głowice kulowe niezbędne jest zastosowanie uchwytów transportowych do głowic kulowych.

Uchwyty transportowe do głowic kulowych można nabyć lub wypożyczyć za dodatkową opłatą.