Posadowienie

Fundamentowanie i posadowienie

Istniejący grunt lub podłoże stanowiące izolację termiczną należy odpowiednio zagęścić. Istniejący lub nawieziony grunt powinien zostać zbadany przez inwestora pod kątem nośności i pozostałych parametrów z teorii statyki gruntów.

Przy obliczeniach standardowych klas obciążeń 1-5a oraz „Odwrócone obciążenie” (stopa ściany po stronie dołka) przyjęto następujące założenia co do parametrów gruntu:

Zasypka: γ = 18 kN/m³ φ = 35°

Jeśli podane założenia okażą się nietrafne, potrzebne będzie przeprowadzenie nowych obliczeń dla danego obiektu. Nieodpowiednie dobranie elementów REKERS może doprowadzić do tego, że zbrojenie i/lub długość stóp będą się różnić od wymaganych.

 

Rysunek 1 - Posadownie proste

Ściany oporowe REKERS należy ustawiać na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrównującej. Poniżej należy umieścić i zagęścić podbudowę mrozoodporną (kruszywo) do granicy przemarzania.
Minimalne zalecane zagłębienie ściany to 50 cm.

Rysunek 2 - Posadowienie głębokie

Istnieje możliwość głębszego posadowienia ścianki REKERS. Koszty wyższej ścianki są wtedy zrównoważone cieńszą warstwą mrozoodpornej podbudowy. Ścianki oporowe REKERS należy ustawiać na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrównującej.

Rysunek 3 - Wewnętrzna strona licowa

Istnieje możliwość odwrotnego ustawienia ścianki REKERS (stopa po stronie dołka). Ze względu na małe dociążenie stopy należy zabezpieczyć ściankę przed przesuwem. Głebokość posadowienia należy każdorazowo sprawdzić obliczeniami statycznymi. Warstwy podbudowy jak w przypadku posadownienia głębokiego.