Nasza hisoria

1919

Gerhard Rekers założył firmę budowlaną. Praktykował u swojego ojca a żelbet poznał w czasie studiów w Szkole Cechu Budowlanego w Monastyrze (Münster). Ten nowy wtedy sposób budowania szybko spowodował, iż firma wkrótce znana była ponadregionalnie.

1928

Początek wytwarzania wyrobów z betonu. Druga Wojna Światowa niestety przerwała pozytywny rozwój przedsiębiorstwa.

1945

Do przedsiębiorstwa przystępuje syn Anton. Paleta produktów z betonu została poszerzona: rury, płyty chodnikowe, słupy ogrodzeniowe, koryta, płyty betonowe i inne elementy betonowe.

1960

Śmierć Antona Rekersa. Brat inż. Hubert Rekers przejmuje kierownictwo firmy.

1964

Początek wyrobu prefabrykatów. Po zakupie sąsiadującej działki poszerzono powierzchnię firmy do 25.000 m² a halę do 6.500 m².

1968

Rozpoczęcie produkcji garaży w zakładzie w Spelle.

1970

Osiągnięto granicę rozbudowy fabryki pierwszej w centrum miejscowości. W dzielnicy Venshaus rozpoczęto budowę nowego przedsiębiorstwa, przy ulicy Portlandzkiej, w którym w międzyczasie zatrudnia się ponad 500 osób.

1981

Kupno fabryki betonu w Gelsenkirchen. Stamtąd poza produkcją wyrobów betonowych w mieście Spelle znajduje się centralna dystrybucja wielu wyrobów dla Zagłębia Ruhry.

1993

Rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Gross Ammensleben pod Magdeburgiem. Znajduje się tutaj produkcja wyrobów betonowych oraz prefabrykatów na terenie nowych niemieckich landów.

1994

Zakończenie budowy nowych budynków administracji centralnej w Spelle.

1998

Uruchomienie nowej hali obróbki stali. Powierzchnia halowa wzrosła o 20.000m².

2000

Pierwszy gotowy garaż wychodzi z nowo wybudowanej hali w fabryce w Gross Ammensleben.

2003

W Spelle stworzono nową halę produkcyjną do produkcji wyrobów wysokojakościowych oraz dużych garaży.

2008

Utworzenie Firmy Rekers Polska.

2011

Zakup dotychczas wynajmowanego zakładu w Ochenbruck.

2017

Rozpoczęcie produkcji ścian oporowych w nowo wybudowanym zakładzie w Olszowej.