Jakość produktów Firmy REKERS

Zgodność naszych produktów z różnego rodzaju normami i przepisami jest dla nas priorytetem.

Nasi dobrze wyszkoleni technolodzy betonu regularnie przeprowadzają kontrole, w celu zapenienia ciągłej, wysokiej jakości, zgodnej z normami.

Nasze elementy są produkowane zgodnie z normą europejską EN 15258 oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na podstawie normy, ściany oporowe REKERS odpowiadają wymogom dla klas ekspozycji: XC4, XD2, XA1, XF4 przy zastosowaniu betonu klasy minimum C30/37. Na życzenie możemy zastosować betony innych klas.